Przejrzysty cennik Biura Rachunkowego – wiesz za co płacisz

Poniżej prezentujemy orientacyjny cennik usług biura rachunkowego. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że każdy klient może liczyć u nas na indywidualne podejście i ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.

Ostateczna cena zawsze jest uzależniona od zakresu usług świadczonych na rzecz konkretnego przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu rodzaju działalności, którą prowadzi, ilości pracowników, których zatrudnia, liczby dokumentów w miesiącu, a także formy opodatkowania. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Po uzyskaniu informacji na temat Twojej działalności przygotujemy bezpłatną niezobowiązującą wycenę usług księgowych!

Uproszczona księgowość
od 160 zł netto/miesięcznie
Kompleksowe prowadzenie ewidencji księgowej (KPiR/Ryczałt)
Kompleksowe prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT)
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Audyt dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej
Przygotowywanie dokumentów finansowych dla banków i innych instytucji zewnętrznych
Rozliczanie ZUS przedsiębiorcy/wspólników
Bezpłatna wycena
Kadry i płace
od 55 zł netto/miesięcznie
Sporządzanie list płac/list rachunków
Kompleksowe sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy/umowy zlecenia
Prowadzenie akt osobowych
Prowadzenie ewidencji związanej z urlopami i nieobecnościami
Sporządzanie i przesyłanie do ZUSu deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych
Sporządzanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego rozliczeń rocznych PIT-11, PIT-4R
Bezpłatna wycena
Księgi handlowe
od 1030 zł netto/miesięcznie
Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Kompleksowe prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT)
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS, Informacja dodatkowa)
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Przygotowywanie dokumentów finansowych dla banków i innych instytucji zewnętrznych
Audyt dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej
Bezpłatna wycena
Ostateczną kwotę ustalamy indywidualnie. Zależy ona od ilości i stopnia skomplikowania dokumentów oraz zaawansowania analiz i zestawień.