Obsługa kadr i płac

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, instytucje i inne organizacje zainteresowane zleceniem outsourcingu. Zakres usług kadrowo-płacowych świadczonych przez nasz zespół jest kompleksowy i obejmuje wszelkie aspekty związane z szeroko pojętym administrowaniem kadrami i płacami. Odpowiadamy za prowadzenie rozliczeń, sporządzanie listy wynagrodzeń, tworzenie i sprawdzanie umów, gromadzenie akt i inne wymagane czynności. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu, aby nawet i dzisiaj rozpocząć współpracę!

Profesjonalne i kompleksowe usługi kadrowo-płacowe

Świadczymy kompletne i fachowe usługi kadrowo-płacowe na rzecz przede wszystkim:

 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • fundacji i stowarzyszeń,
 • innych organizacji działających zarówno lokalnie, jak i w Polsce na całym obszarze kraju.

Wykonujemy naszą pracę z pełnym zaangażowaniem, korzystając z wieloletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Pozostajemy na bieżąco ze wszystkimi przepisami regulującymi sprawy kadrowo-płacowe, co pozwala na świadczenie profesjonalnych usług. Wiemy, jaki zakres wymagań formalnych dotyczy konkretnych form zatrudnienia, umiemy sporządzać listy płac i odpowiadamy za prawidłowe prowadzenie rozliczeń z:

 • pracownikami,
 • Urzędem Skarbowym,
 • ZUS-em,
 • PFRON-em.

Zdajemy sobie sprawę, że administracja kadrami i płacami to jeden z kluczowych elementów działalność przedsiębiorstw, dlatego poświęcamy maksimum uwagi każdej wykonywanej czynności. Świadcząc outsourcing kadrowo-płacowy, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość wszystkich formalności i procedur, np. prowadzenia rozliczeń.

W razie potrzeby pomagamy w wyborze najlepszych rozwiązań z punktu widzenia konkretnej działalności. Każda współpraca ma zawsze indywidualny charakter i rozpoczyna się od dokładnego poznania wymagań klienta oraz specyfiki danego biznesu. Wykonujemy usługi na rzecz przedsiębiorstw z dowolnych branż – jeżeli tylko potrzebujesz profesjonalnego i kompleksowego wsparcia kadrowo-płacowego, pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Zalety outsourcingu kadr i płac

W ramach świadczonego outsourcingu kadr i płac przejmujemy na siebie formalne obowiązki przedsiębiorcy wynikające z faktu zatrudnienia pracowników. Firma przekazuje naszym fachowcom wymagane procesy i procedury, a sama może skupić się na podstawowym zakresie prowadzonej działalności. Zamiast tworzyć specjalne komórki czy zatrudniać osoby specjalizujące się w administracji kadrowo-płacowej takie usługi jak prowadzenie rozliczeń czy tworzenie listy płac są zlecane zewnętrznym specjalistom.

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcingu w ramach naszej oferty? Oto najważniejsze aspekty przemawiające za tym wyborem tej formy współpracy.

 • Niższe koszty. W porównaniu z wydatkami wynikającymi z konieczności stworzenia odrębnej komórki w przedsiębiorstwie czy zatrudnienia na stałe specjalisty administracja kadr przez naszych fachowców jest tańsza, bo znikają wydatki m.in. na rekrutację, zakup sprzętu, wdrożenia czy szkolenia.
 • Oszczędność czasu. Procesy rekrutacyjne i wdrożeniowe oraz formalności związane z zawarciem umowy o pracę z pracownikiem w zakresie czynności kadrowo-płacowych zajmują wiele cennych godzin, które można przeznaczyć na inne, ważniejsze zadania. Decydując się na outsourcing prowadzenia rozliczeń, tworzenia listy płac i innych procedur, można liczyć na błyskawiczne wsparcie.
 • Profesjonalizm. Nasz zespół tworzą doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, którzy w trakcie wieloletniej pracy w branży wypracowali fachowe podejście, metody i techniki służące interesom klientów. W sposób merytoryczny i sprawny zajmujemy się administracją kadr, formalnościami związanymi z wynagrodzeniami, rozliczeniami z zewnętrznymi instytucjami i wszelkimi innymi usługami kadrowo-płacowymi.
 • Specjalizacja. Zamiast zajmować się sprawami spoza głównego zakresu prowadzonej działalności, dzięki naszemu outsourcingowi, możesz skupić się na tym, co najważniejsze dla Twojego przedsiębiorstwa. Pozwala to na maksymalnie efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów z myślą o realizacji podstawowych celów i strategii firmy.
 • Elastyczność. Administracja kadrami, tworzenie listy płac, prowadzenie rozliczeń i inne świadczone przez nas usługi są zawsze dostosowane do potrzeb, wymagań i możliwości klienta. W zależności od nich możliwe jest nawiązanie stałej współpracy w ściśle określonym zakresie lub jednorazowe wykonanie wyłącznie wskazanych czynności.

Mamy świadomość, że jakość administracji kadrami i obsługi płacowej ma duże znaczenie zarówno dla kadry zarządzającej i właścicieli, jak i pracowników, dlatego warto powierzyć te obowiązki doświadczonym fachowcom. W ten sposób można skutecznie zadbać o komfort i bezpieczeństwo zatrudnionych osób, które zyskują gwarancję, że prowadzenie ich rozliczeń, tworzenie listy płac i inne ich kwestie kadrowe znajdują się w dobrych rękach.

Świadczone przez naszą firmę usługi obejmują m.in.

 • przygotowywanie umów z pracownikami niezależnie od formy zatrudnienia – w tym zakresie obsługujemy umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, a także cywilnoprawne, czyli zlecenia i o dzieło,
 • prowadzenie i administracja dokumentacją kadrowo-płacową,
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • rozliczenia z pracownikami i zewnętrznymi instytucjami – US, ZUS, PFRON,
 • obliczanie urlopów, ekwiwalentów i dodatków z tytułu przepracowanych nadgodzin oraz pracy w porze nocnej,
 • przygotowywanie regulaminów, sprawozdań i raportów na potrzeby zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne,
 • wystawianie zaświadczeń pracownikom, np. o fakcie zatrudnienia czy wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia,
 • sporządzanie dokumentacji PIT dla pracowników i osób współpracujących z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych.

Nasza działalność ma także charakter informacyjny. Ponieważ bardzo dobrze orientujemy się w aktualnych przepisach kadrowo-płacowych, możemy zaproponować wsparcie merytoryczne w podejmowaniu decyzji w tym zakresie. Wskazujemy najlepsze rozwiązania, sugerujemy możliwe wyjścia z danych sytuacji i pokazujemy, jak efektywnie radzić sobie z różnymi procesami, procedurami oraz formalnościami dotyczącymi kadr i płac.

Prowadzenie rozliczeń online i zdalna administracjami kadrami

Wszystkie świadczone przez nas usługi w ramach outsourcingu kierujemy do przedsiębiorstw, którym zależy na komforcie i efektywności prowadzonej działalności. Współpraca odbywa się w pełni zdalnie, co przekłada się na oszczędność czasu i środków finansowych. Zamiast przeznaczać cenne godziny i pieniądze na dojazdy, wydruki dokumentów i spotkania fizyczne wystarczy przesłać wszystko mailowo. Komunikacja odbywa się też tą drogą, jak również telefonicznie.

Bydgoszcz jest miastem, z którego pochodzi część naszych klientów i w którym mamy siedzibę, jednak jako dostawca usług kadrowo-płacowych w formie zdalnej z powodzeniem obsługujemy firmy i organizacje z całego kraju. Sporządzanie listy płac, prowadzenie rozliczeń, tworzenie i wysyłanie dokumentacji – te i wiele innych czynności możemy z powodzeniem wykonywać online.

Korzystamy z nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę, które pozwalają na sprawne świadczenie usług kadrowych. Mamy do dyspozycji wysoko wydajne i zarazem intuicyjne w nawigacji oprogramowanie, do którego dajemy dostęp klientom, aby w jego ramach wymieniać dokumentację i prowadzić komunikację. Zapraszamy do kontaktu i współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane zdalnym outsourcingiem administracji kadrami i płacami przez kompetentnych w tym zakresie specjalistów!

Cennik
 
Kontakt